AIG Europe Ltd S-214
Västra Järnvägsgatan
103 69 Stockholm
Van Ameyde Luxembourg

Aktsam Försäkring S-52
106 26 Stockholm
Avus Luxembourg

Codan Forsikring a/s S-60
Box 3305
103 66 Stockholm
La Luxembourgeoise

Folksam 27,55
106 60 Stockholm
Dekra Claims Services

Försäkringsaktiebolaget susab
Po box 2251
403 14 Göteborg
Avus Luxembourg

HDI-Gerling Verzekeringen S-215
Sverigeskador Box 2080
37202 Kallinge
Van Ameyde Luxembourg

HDI-Global SE S-217
Box 2080
37202 Kallinge
Van Ameyde Luxembourg

Holmia
18283
Danderyd
Foyer Assurances

If Skadeförsäkring S-05
106 80 Stockholm
La Luxembourgeoise

Int. Ins. Co of Hannover S-71
PoBox 17222
106 62 Stockholm
La Luxembourgeoise

Protector Försäkring Sverige S-206
Västra Trädgärdensgarden 15
11153 Stockholm
Van Ameyde Luxembourg

Skandia Koncernen
Postfack 10360
Stockholm 3
Bâloise Assurances

Sveland Sakförsäkringar S-151
106 26 Stockholm
La Luxembourgeoise

Svenska Konsumentfors. S-53 S-22
106 60 Stockholm
Bâloise Assurances

Tre Kronor Försikring ab S-152
106 26 Stockholm
Dekra Claims Services

Trygg-Hansa S-01
10626 Stockholm
InterEurope Luxembourg

Vesta Skadeförsäkring S-201
PoBox 4226
203 13 Malmö
Dekra Claims Services

Volvia Försäkringar
Ab volvo juridik
405 08 Göteborg
La Luxembourgeoise

Wasa Länsförsäkringar
106 50 Stockholm
La Luxembourgeoise

Zurich Ins. Plc Ireland S-200
PoBox 5069
102 42 Stockholm
InterEurope Luxembourg

Start typing and press Enter to search